Bhakti Lahari

Laxmi Narayana Temple 7495 Elder Creek Rd, Sacramento, CA

"Bhakti Lahari",a tribute to compositions of HariDasaru,Sharanaru etc ‘ಭಕ್ತಿ ಲಹರಿ ’, ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾಸರು ಮತ್ತು ಶರಣರಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಸಾಧಕರ ಗೌರವಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

$5