Committee – Current

KSS Committee 2021

Executive Committee
Prabhakar Rao – President
Pushpa Venkateshan – Vice President
Saurajit Ghosh – Secretary
Mrudula Hipparagi – Treasurer
Akshatha Nadig – Joint Treasurer

Directors
Panduranga Itagi
Shobha Rao
Venugopal Acharya
Gurudutt Vasudevamurthy
Dilip Nayak

Committee Members
Laxmi Rao
Chiranth Kalyanpur
Sowmya Kiran
Prasanna Kumar
Krishnamurthy Venkataramana
Shivashekar M Shankar
Sudha Kalalbandi
Sunitha Srinivasan
Shashank Rao
Varsha Venkatesh